Maak uw administratie snel, eenvoudig en efficiëntProActive is volledig webbasedProActive Software in the cloudProActive Software is eenvoudig te gebruikenProActive Software - slimme softwareProActive Software is milieubewustProActive Software is tijdsbesparend

Maak uw administratie snel, eenvoudig & efficiënt

ProActive is software waarmee administratieve processen via het internet verlopen. Door toepassing van webbased technieken maakt ProActive het mogelijk administratieve processen gebruiksvriendelijk, veilig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig in te richten. ProActive biedt modules voor het digitaliseren van bestelaanvragen en inkoopfacturen, contractbeheer, onkostendeclaraties en kas- en cliëntgelden.

Met ProActive heeft u op ieder gewenst moment inzicht in de voortgang van uw administratieve processen, en wordt u er bovendien op geattendeerd dat deze tijdig worden afgewikkeld. De software van ProActive bestaat uit verschillende modules. Zo kunt u alleen gebruiken wat voor uw organisatie relevant is. Zo simpel is het, en dat geldt ook voor de software zelf.

ProActive heeft een standaard koppeling met alle gangbare software pakketten

Standaard koppelingen

ProActive is 100% compatible met alle gangbare software pakketten zodat de uiteindelijke verslaglegging in het financieel pakket gewaarborgd is. Lees meer over de beschikbare koppelingen tussen ProActive en de financiële pakketten.

ProActive kan volledig in het SaaS model worden afgenomen

Software as a Service

De software van ProActive kan volledig in het Software As A Service model worden afgenomen. Er wordt maandelijks een vast abonnementstarief berekend en er hoeven dan ook geen eenmalige investeringen te worden gedaan om de software te gebruiken. Kosten zijn dan ook volledig transparant en worden verspreid over een grotere periode.

ProActive is Keurmerkhouder van het Keurmerk E-factureren

Keurmerk e-factureren

Uit onderzoek is gebleken dat ProActive voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zodoende een betrouwbare transactiepartner is. ProActive zal, als Keurmerkvoerder van het Keurmerk E-factureren, de keurmerkbeginselen naar letter en geest naleven. Lees meer over het ProActive Keurmerk E-factureren

ProActive nominatie FD Gazellen Awards

FD Gazelle

ProActive is genomineerd voor de FD Gazellen Awards in de provincie Noord-Holland. Hiermee mag ProActive zich een FD Gazelle noemen, een nominatie voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Bekijk hier de officiële vermelding.

Ontvang onze nieuwsbrief met tips en informatie:
Naam
E-mail*